Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης

H πρόληψη αλλά και η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, αποτελούν πια με νόμο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ζώνη αποκλειστική ευθύνη του υπαιτίου. Κάθε επιχείρηση λοιπόν έχει ευθύνη να προστατεύει το περιβάλλον. Εμείς με τα προγράμματά μας προστατεύουμε την επιχείρηση από τυχόν παραλήψεις ή λάθη που μπορούν να προκύψουν απόρροια περιβαλλοντικής ευθύνης.

image44
image45

Ρύπανση

αλύπτονται ζημίες που οφείλονται σε σταδιακή ρύπανση, όπως για παράδειγμα μακροχρόνια επαναλαμβανόμενες διαρροές και απελευθερώσεις αποβλήτων.

image46

Βιοποικιλότητα

Καλύπτονται ζημίες σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς βιότοπους ως συνέπεια αιφνίδιας ή/και σταδιακής ρύπανσης. Οι καλύψεις περιλαμβάνουν το κόστος επαναφοράς των ειδών.

image47

Εγκαταστάσεων

Καλύπτεται το κόστος καθαρισμού τόσο των ιδίων των εγκαταστάσεων μίας επιχείρησης όσο και των εγκαταστάσεων τρίτων, συνεπεία αιφνίδιας, ή σταδιακής ρύπανσης

Σε ποιούς απευθύνεται η Ασφάλιση;

-Εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων

-Εταιρίες ανακύκλωσης

-Βιομηχανίες πλαστικών και μετάλλων

-Βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας

-Εταιρίες που χρησιμοποιούν, αποθηκεύουν ή επεξεργάζονται χημικά

-Ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα.

Καλύψεις Προγράμματος

 • Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας

  -Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση

  -Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας

  -Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης

Ποιές επι πλέον καλύψεις μπορώ να προσθέσω;

 • Ναι υπάρχουν

  -Έξοδα Διακοπής εργασιών λόγω συνθηκών ρύπανσης

  -Περιβαλλοντική ζημία που σχετίζεται με μεταφορά προϊόντων / αποβλήτων

  -Περιβαλλοντική ζημία που σχετίζεται με κατασκευαστικά έργα

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο