Ομαδική Ασφάλιση

Κάθε επιχείρηση αποτελείται από το ανθρώπινο δυναμικό της. Τους Ανθρώπους εκείνους που είναι η καρδιά της λειτουργίας της, της δύναμής της, της ανάπτυξής της. Γι΄αυτό αξίζει να τους προστατεύει. Με τα ομαδικά μας προγράμματα ασφάλισης προσθέτετε επιπλέον αξία στους ανθρώπους σας.

image35
image36

Ανθρώπινο Δυναμικό

Περιλαμβάνονται καλύψεις που αφορούν, στην προστασία του ανθρώπινου δυναμικού από ασθένεια, ατύχημα αλλά και απώλεια ζωής

image37

Κεφαλαιό Αποταμίευσης

Μια επιλογή για την επιχείρηση που θέλει να δημιουργήσει ένα κεφάλαιο αποταμίευσης που μπορεί να λάβει το προσωπικό του είτε σε εφάπαξ μορφή είτε σε μορφή σύνταξης.

image38

Ολική Προστασία

Αφορά στη δυνατότητα που δίνεται στους εργαζόμενους που είναι ασφαλισμένοι με πρόγραμμα προστασίας να εντάξουν μέλος της οικογένειάς τους στο συμβόλαιό τους με οικονομικότερο κόστος.

image39

Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Ατυχημάτων

Τα Ομαδικά Ασφαλιστικά Προγράμματα μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων έχουν σχεδιασθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες ατόμων που βρίσκονται κάτω από τον
ίδιο φορέα, όπως κάποια επιχείρηση, σωματείο, σύλλογος κ.λπ. Ο συμβαλλόμενος είναι ο φορέας και ασφαλιζόμενοι είναι τα άτομα που βρίσκονται κάτω από αυτόν τον φορέα. Το κόστος των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Τέλος, για τις επιχειρήσεις τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν θεωρούνται παραγωγικά έξοδα, σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο Ν.2238/1994, άρθρο 31, παράγραφος 1, όπως αυτός αντικαταστάθηκε από τον Ν.3296/2004, άρθρο 9, παρ 2.

Γιατί είναι χρήσιμη η Ομαδική Ασφάλιση;

- Αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο δημιουργίας θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, αυξάνοντας την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

-Ενισχύει την αφοσίωση των εργαζομένων στην επιχείρηση, 

-Βελτιώνει το κύρος και τη φήμη της επιχείρησης στην αγορά.

-Προσφέρει φοροαπαλλαγή εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .

Ποία είναι τα οφέλη για τον Εργαζόμενο;

-Προστατεύει το βιοτικό επίπεδο του εργαζόμενου και της οικογενείας του, σε περίπτωση ενός απρόσμενου και ατυχούς συμβάντος.

-Συμπληρώνει τις παροχές της Κοινωνικής Ασφάλισης και επιτρέπει τη διατήρηση του βιοτικού του επιπέδου και μετά τη συνταξιοδότηση.

-Μειώνει το άγχος που προκαλεί η οικονομική αβεβαιότητα και λειτουργεί θετικά στον οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό.

-Προσφέρει την δυνατότητα της ασφάλισης και άλλων μελών της οικογένεια του ασφαλισμένου.

Ποίος είναι ο σκοπός της ομαδικής Ασφάλισης;

Η μείωση του αισθήματος της ανασφάλειας που έχει δημιουργήσει η υποχώρηση της κοινωνικής προστασίας, τόσο στην υγεία όσο και στη σύνταξη.

Το αίσθημα του ότι ένα άτομο βρίσκεται σε μια μεγαλύτερη κοινότητα, η οποία θα τον στηρίξει σε δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς στη ζωή του.

Η δημιουργία ενός ξεχωριστού περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Τι καλύπτει η ομαδική Ασφάλιση που αφορά την προστασία;

-Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας

-Δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας

-Ασφάλεια Ζωής

-Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα

-Προστασία Εισοδήματος (Πρόσκαιρη ανικανότητα για εργασία)

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο