Αστική Ευθύνη Επιχείρησης

Κάθε εταιρία έχει ευθύνες και υποχρεώσεις απέναντι σε πελάτες, προμηθευτές, υπαλλήλους, δημόσιο συμφέρον κλπ. Εμείς προσφέρουμε την προστασία που χρειάζεται κάθε επιχείρηση σε περίπτωση που βρεθεί εμπλεκόμενη σε κάποια σχετική ανάληψη υποχρεώσεων που προήλθαν από δική της ευθύνη.

astikh-epixeirishs
genikh-kalupsh

Γενική Κάλυψη

Προσφέρει κάλυψη για υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή και για απώλεια ζωής, που μπορεί να προκληθεί σε τρίτους από άδικες πράξεις ή παραλείψεις της επιχείρησης ή των προσώπων που εργάζονται και σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με τη λειτουργία των χώρων της.

euthinh-ergodoth

Ευθύνη Εργοδότη

Καλύπτει την ευθύνη που έχει ο εργοδότης έναντι του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρηση για τυχόν ατύχημα που μπορεί να συμβεί από/ή κατά την εκτέλεση της εργασίας του.

euthinh-proiontos

Ευθύνη Προϊόντος

Αφορά υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους, από ή σε σχέση με οποιοδήποτε ελάττωμα των προϊόντων που διαθέτει μια επιχείρηση μέσα στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας.

astikh-epaggelmatia

Αστική Ευθύνη Επαγγελματία

Προγράμματα Ασφάλισης για αστική ευθύνη επειδή κάθε Επαγγελματίας έχει ευθύνες και υποχρεώσεις απέναντι σε πελάτες, προμηθευτές, ασθενείς κλπ. Εξειδικευμένα Προγράμματα Αστικής Ευθύνης και προσαρμοσμένα σε κάθε επάγγελμα.

basikes-paroxes

Βασικές Παροχές

 • Σωνατικές Βλάβες
 • Θάνατος
 • Παραλείψεις – Λάθη
 • Ζημιές
kathgories

Κατηγορίες

 • Συντηρητές καυστήρων
 • Φαρμακοποιούς
 • Εργολάβους/Μηχανικούς
 • Καταστηματάρχες
 • Ξενοδόχους
 • Ιατρούς
 • Ηλεκτρολόγους κτλ
Τι είναι η Αστική Ευθύνη;

Είναι η Ευθύνη που προκύπτει από αδικοπραξία, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας στα σχετικά του άρθρα, για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους. Δηλαδή, πρέπει να καλυφθούν οι  Σωματικές Βλάβες, Υλικές Ζημιές η Οικονομικές απώλειες που θα προξενηθούν σε τρίτους, από πράξεις;ή παραλείψεις του Επαγγελματία - ασφαλισμένου.

Πότε δεν καλύπτεται η Αστική Ευθύνη;

Όταν η ευθύνη που προκύπτει έχει προκληθεί από σκόπιμες ενέργειες, δηλαδή αυτές που προέρχονται από δόλο του επαγγελματία.

Είναι υποχρεωτική η Αστική Ευθύνη;

Η κάλυψη της σχετικής αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με το Nόμο 3844/2010, η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την ευρωπαϊκή. Σύμφωνα με το Άρθρο 24, η ασφάλιση αστικής ευθύνης για μια σειρά από τεχνικά και μη επαγγέλματα που παρέχουν υπηρεσίες, είναι πλέον υποχρεωτική.

Το νομικό πλαίσιο για τα επαγγέλματα καθορίζεται από τα παρακάτω Προεδρικά Διατάγματα:

Ηλεκτρολόγοι  Προεδρικο διαταγμα-108/2013 αρθρο 12

Υδραυλικοί – προεδρικο διαταγμα 112/2013 αρθρο 7

Τεχνίτες Καυστήρων – προεδρικο διαταγμα 114/2013 αρθρο 7

Ψυκτικοί – προεδρικο διαταγμα 1/2013 αρθρο 7

Πώς εφαρμόζεται η Αστική Ευθύνη;

Ανάλογα με το επάγγελμα και τις απαιτήσεις που απορρεόυν από αυτό. 

Δηλαδή ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους που εμπεριέχονται σε λάθη η παραλήψεις που μπορούν να προκύψουν από κάθε επάγγελμα. 

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο