Ασφάλιση Κτηρίου της Επιχείρησης

Η προστασία που χρειάζεται η επιχείρηση είτε πρόκειται για μεγάλη μονάδα ή μικρή εταιρία. Προστατέψτε τα εμπορεύματά σας, τον εξοπλισμό, τον στόλο των οχημάτων σας. Εξασφαλίστε την επένδυσή σας με τα εξειδικευμένα ασφαλιστικά μας προγράμματα.

image40
image31

Κτήριο & Περιεχόμενο

Προγράμματα κάλυψης μόνο του περιεχομένου της επιχείρησης και των προίοντων σας.

image32

Εππαγελματικά Οχήματα

Κάλυψη των επαγγελματικών οχημάτων που διαθέτει η επιχείρηση.

image41

Μεταφορά Εμπορευμάτων

Κάλυψη μεταφοράς των εμπορευμάτων κατά παντός κινδύνου, κάλυψη από ζημιές από ατύχημα, φωτιά, σκόπιμη ενέργεια, κάλυψη λόγω ταραχών, απεργιών και πολέμου.

image42

Ασφάλιση Καταστημάτων

Το κατάστημα ή οι εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας εκτός από ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, είναι ένα κομμάτι της ζωής σας που πρέπει να προστατεύσετε από τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν καθημερινά. Η ασφάλιση της περιουσίας σας μπορεί να γίνει, είτε με την επιλογή από μέρους σας, μεμονωμένων καλύψεων και τη δημιουργία ενός πακέτου που εξυπηρετεί τις δικές σας
ανάγκες, είτε με την επιλογή ενός από τα ολοκληρωμένα προγράμματα της εταιρίας με τα πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα της αγοράς.

Ασφάλιση Γραφείων

Δημιουργήθηκαν τα προγράμματα Office & Electro Safe, που καλύπτουν κάθε είδους ζημία που μπορεί να προκληθεί σε ένα γραφείο ή ιατρείο. Με τα προγράμματα Αστικής Ευθύνης, καλύπτεται κάθε είδους ευθύνη που απορρέει από τη λειτουργία ενός γραφείου ή ιατρείου και με τη Νομική Προστασία καλύπτονται οι δικαστικές ή οι εξώδικες δαπάνες που είναι αναγκαίες για την περιφρούρηση των εννόμων συμφερόντων του ασφαλιζομένου.

image43
Γιατί να ασφαλίσω την επιχείρηση μου;

Οι λόγοι ασφάλισης της επιχείρησης όπως θα έπρεπε ο καθένας μας να εκτιμήσει είναι οι παρακάτω: 

 • Προστασία από σεισμούς. 
 • Προστασία από πυρκαγιά. 
 • Προστασία από φυσικές καταστροφές. 
 • Προστασία από φθορές και κλοπή. 
 • Προστασία των εμπορευμάτων και των μηχανημάτων από καταστροφές ή κλοπή. 
 • Προστασία απώλειας κεφαλαίων λόγω  υλικών ζημιών.
 • Προστασία από ταραχές και κακόβουλες Ενέργειες.

Καλύψεις Προγράμματος Κτηρίου

 • Υλικές Ζημιές
 • Πυρκαγιά
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά ή έκρηξη
 • Κλοπή και σχετικές ζημιές
 • Ζημιές από Φυσικά Φαινόμενα
 • Επακόλουθα έξοδα και δαπάνες
 • Διαρροή νερού από σωληνώσεις
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες

Καλύψεις Προγράμματος Κτηρίου

 • Υλικές ζημιές
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
   
 • Κλοπή από διάρρηξη
  Ληστεία
   
 • Πυρκαγιά
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Σεισμός
 • Διαρροή νερού από σωληνώσεις
   
 • Επακόλουθα έξοδα και δαπάνες

Ποιές επι πλέον καλύψεις μπορώ να προσθέσω;

 • Ενοίκιο ή απώλεια ενοικίων
   
 • Θραύση καθρεπτών και εσωτερικών γυάλινων επιφανειών
 • Απώλεια Κερδών
   
 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών μηχανών
   
 • Τυχαία ζημιά ηλεκτρονικών συσκευών
   
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων
   
 • Γενική και εργοδοτική αστική ευθύνη
   
 • Αστική ευθύνη μισθωτή από πυρκαγιά ή έκρηξη
   
 • Κλοπή χρημάτων σε μεταφορά
   
 • Κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο
   
 • Προσωπικό ατύχημα από ληστεία

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο