Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές της ΕΠΥ

Η πτώχευση της δανέζικης εταιρείας Qudos Insurance, τον περασμένο Δεκέμβριο, επανέφερε στην επικαιρότητα το ζήτημα της λειτουργίας των εταιρειών Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) στην Ελλάδα. Διότι μπορεί να αυξάνονται οι ΕΠΥ που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, όμως παράλληλα αυξάνεται και ο αριθμός των εν λόγω εταιρειών των οποίων ανακαλούνται οι άδειες. Αποτέλεσμα είναι οι ασφαλισμένοι να μένουν ακάλυπτοι καθώς «μπλοκάρουν» οι αποζημιώσεις και οι εταιρείες οδηγούνται σε εκκαθάριση. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι όλες οι ΕΠΥ έχουν προβλήματα αλλά ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η νομική μορφή των ΕΠΥ υπάρχει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα και αναπτύσσεται συνεχώς, ενώ οι πωλήσεις ασφαλιστηρίων από τις εν λόγω εταιρείες έφτασαν σε υπολογίσιμο επίπεδο μετά το 2009 και κυρίως την τελευταία τετραετία. Πρόκειται για εταιρείες που λειτουργούν στη χώρα μας είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με πρακτορεία ασφαλίσεων αλλά εδρεύουν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Ουσιαστικά, οι ΕΠΥ δεν εποπτεύονται από την ΤτΕ αλλά από την εποπτική αρχή της χώρας στην οποία εδρεύουν (χώρες-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) και δεν λειτουργούν υπό το ίδιο καθεστώς σε σύγκριση με τις εγχώριες εταιρείες και όσες είναι υποκαταστήματα ή θυγατρικές ξένων εταιρειών. Δεν συμμετέχουν συνήθως στον φιλικό διακανονισμό και δεν επιφορτίζονται με τις πρόσθετες απαιτήσεις της ΤτΕ για μία σειρά κανονισμών σε πωλήσεις, απόδοσης ασφαλίστρων κλπ, ενώ πολλές φορές η επίλυση νομικής διαφοράς γίνεται στη χώρα εγκατάστασης.

Σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές θα πρέπει, με τη βοήθεια του ασφαλιστικού τους διαμεσολαβητή, να κάνουν έρευνα αγοράς, αν και είναι δύσκολο να αποκτήσουν πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των ΕΠΥ, έτσι ώστε να ελέγξουν την αξιοπιστία και την φερεγγυότητά τους. Αυτός είναι ο λόγος που ο κλάδος απευθύνει έκκληση για ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τις συγκεκριμένες εταιρείες, με στόχο να αποτραπούν στο μέλλον υποθέσεις κατά τις οποίες χιλιάδες ασφαλισμένοι μένουν απροστάτευτοι.

Παράγοντες του κλάδου υποστηρίζουν ότι το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών μπορεί να λειτουργήσει σωστά σε μια ανοιχτή αγορά όπως η ευρωπαϊκή, ωστόσο είναι επιτακτική η ανάγκη στενής εποπτείας και αυστηρών ελέγχων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Πριν μια επιχείρηση δραστηριοποιηθεί ως ΕΠΥ στην Ελλάδα, πρέπει να υποβάλει στην ΤτΕ εκ μέρους της εποπτικής αρχής της καταγωγής της ενδιαφερόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης τα εξής δικαιολογητικά:

α) Γνωστοποίηση της επωνυμίας και της διεύθυνσης της έδρας της ενδιαφερόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης.

β) Πιστοποιητικό φερεγγυότητας συντεταγμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι του πρωτοκόλλου συνεργασίας των εποπτικών αρχών των κρατών-μελών.

γ) Γνωστοποίηση της φύσεως των κινδύνων ή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων που η ασφαλιστική επιχείρηση προτίθεται να ασκήσει στην Ελλάδα.

Εξαιτίας λοιπόν των χαμηλών ασφαλίστρων που – αρκετές φορές – προσφέρουν και δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα, αποτελούν μια δελεαστική πρόταση για κάποιους καταναλωτές οι οποίοι απευθύνονται στις συγκεκριμένες εταιρείες κυρίως για την ασφάλιση του αυτοκινήτου τους.

Πριν λοιπόν ασφαλιστείτε σε μια ΕΠΥ θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα εξής για τις συγκεκριμένες εταιρίες:

– Δεν επιφορτίζονται με τις πρόσθετες υποχρεώσεις που εισάγει η π.3 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με κανονισμούς πωλήσεων, είσπραξης και απόδοσης ασφαλίστρων κλπ.
– Τις καλύψεις που παρέχουν
– Av συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής Φιλικού Διακανονισμού
– Σε περίπτωση αφερεγγυότητας μιας Ε.Π.Υ το επικουρικό κεφάλαιο της Ελλάδας υπερχρεώνεται εκατομμύρια ευρώ. Η ζημιά αυτή «επιστρέφει» σε ένα μέρος της στον καταναλωτή, (ένα άλλο κομμάτι επιβαρύνονται οι υγιείς ασφαλιστικές εταιρίες) αφού καλείται να την καλύψει μέσω της σχετικής εισφοράς που υπάρχει σε κάθε ασφαλιστήριο.

ΠΗΓΗ:liberal.gr

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο